Betalen

Na verwerking en verzending van uw bestelling komt de factuur zsm naar u toe, zodat u voor betaling hiervan zorg kunt dragen. Wij verzoeken u vriendelijk het factuurbedrag binnen een termijn van 30 dagen aan ons over te maken op rekeningnummer: ABN AMRO 58.92.19.685 (IBAN: NL81 ABNA 0589 2196 85 BIC:ABNANL2A) o.v.v. klant- en factuurnummer.