SPEL 1 TIK-SPEL

Het spel is uitbreidbaar, dus je kan starten met een paar woorden en eindeloos uitbreiden. Aan de woorden zitten spelregels gekoppeld. Speel je volgens de regels, dan kan je niet getikt worden. Speel je niet volgens de regels, dan moet je snel wegrennen. Ben je bij een volgend woord aangekomen en voer je de spelregels op de juiste manier uit, dan kan je niet meer getikt worden, tot je ook hier weer weg moet. Als je getikt bent, ren je naar de ‘t‘ van ‘Buut’ Als de 4 stapstenen van het woord ‘Buut” bezet zijn, wordt degene die op de ‘t’ staat de tikker en schuiven de andere door.

SPELREGELS PER OPDRACHT

Wij hebben 12 woorden in het spel zitten. Aan elk woord zijn spelregels verbonden (zie tekst onder de afbeeldingen). De spelregels gelden alleen als je daadwerkelijk op de stapstenen staat. Per stapsteen mag maar 1 voet staan. Vol is vol! Is er nog maar 1 letter over dan zul je het op 1 been moeten doen. Op de woorden freeze, blind, ja / nee, krab, 1 been en fluit mag je blijven staan, als je maar aan de spelregels voldoet. De woorden dance, draai, 10 sec, jump, sst en zit hebben een tijdslimiet. Als je niet aan de spelregels van het woord voldoet moet je de stapsteen onmiddellijk verlaten en hard wegrennen om niet getikt te worden.

Stel zelf het spel samen! Natuurlijk kan je het spel ook spelen met minder woorden op het schoolplein of kun je eigen woorden met spelregels samenstellen.